ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਫੁਟਬਾਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੁਟਬਾਲ
ਫੁਟਬਾਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੁਟਬਾਲ

ਫੁਟਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੁਟਬਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਫੁਟਬਾਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੁਟਬਾਲ

ਫੁਟਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੁਟਬਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ