ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਸੁਝਾਅ
ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਸੁਝਾਅ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ. ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੀਟਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਸੁਝਾਅ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ