ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਣਿਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖੇਡ
ਗਣਿਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖੇਡ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਕਮ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਦਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਦਿ. ਸਧਾਰਣ ਗਣਿਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਗੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ (umੋਲ ਰੋਲ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗਣਿਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖੇਡ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਕਮ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਦਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਦਿ. ਸਧਾਰਣ ਗਣਿਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਗੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ (umੋਲ ਰੋਲ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਣਿਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖੇਡ

9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਡਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ. ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਣਿਤ

ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਣੀ ਬੋਰਡ ਗੇਮ

ਬੋਰਡ ਗੇਮਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ