ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੰਨ ਸੰਭਾਲ

ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਓਟਾਈਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਕੰਨ ਸੰਭਾਲ

ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਓਟਾਈਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ otਟਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ. , ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਓਟਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੰਨ ਸੰਭਾਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਕੰਨ ਦਰਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੈਟਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੈਰਾਕੀ ਦੌਰਾਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੰਨ ਸੰਭਾਲ

ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਓਟਾਈਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ otਟਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ. , ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਓਟਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ