ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੁਰ 00 u00e9s

ਗੋਭੀ ਕਰੀਮ. ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਵਿਅੰਜਨ
ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੁਰ 00 u00e9s

ਗੋਭੀ ਕਰੀਮ. ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਵਿਅੰਜਨ

ਗੋਭੀ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਜੋ ਕਬਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਭੀ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ: ਗੋਭੀ ਕੈਲੋਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੁਰ 00 u00e9s

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਕਵਾਨਾ

ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਪਰੀਓਜ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪਲ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਲ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੋ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੁਰ 00 u00e9s

ਗੋਭੀ ਕਰੀਮ. ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਵਿਅੰਜਨ

ਗੋਭੀ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਜੋ ਕਬਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਭੀ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ: ਗੋਭੀ ਕੈਲੋਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ